Kau kira sakit hatiq kalau putuz khe, sorry nha justru bahagian kha ptuz sama kw , kau kira kha lama memank mhe mau kha putuz sama kw... Mr:H