. biar kau tidak mau mhe k kach saya prgi mos ini hari, capek skli k,.. trserah kau mau khe k hukum kach . yg jlaas jngan hukuman.a tembak cwo.. hari terkhir jhe juga nachh .. :D